Huis & haard healing

Hier komt mijn aanbod rondom het energetisch reinigen van huis en haard. Het huis en diens bewoners voorzien van een gezonde energetische balans.
Hier komen allerlei factoren aan bod die in jouw leven, binnen jouw huis, in het heden én in het verleden gezorgd hebben voor blokkades en zwaarte. Ik voorzie het huis en al wat in en om het huis leeft van een zachte en liefdevolle energie, waardoor men zich opgeladen en verlicht voelt.