Browsing Category

Channelings van nieuwe tijds kinderen

  Channelings van nieuwe tijds kinderen

  De jongen die toonde wat de Ware Aard van de Mens is.

  juni 27, 2023

  Ik kwam in contact met S via zijn moeder. Hij is een fijngevoelige Ziel die het talent (en ook valkuil..) heeft om buiten zichzelf uit te stijgen. Zij vroeg me of ik in wilde voelen op zijn energie. Want er speelden wat zorgwekkende dingen. Dat wilde en deed ik. Ik was me er echter niet van bewust dat S niet alleen graag het een en ander over zichzelf en zijn gezin aan me wilde mee geven, maar dat het veel verder en breder ging dan dat. 
  S had een boodschap  voor me die voor mij de grootsheid van de Mens representeert. Het was alsof zijn Ziel zich verspreidde boven de Aarde en vanuit de kosmos samen met mij naar beneden keek en waarnam wat de mensen hier doen en Zijn. Alles werd in een helder gevoel aan me doorgegeven. Woorden had hij nauwelijks, hij communiceerde met mij via gevoel. Een algeheel weten. Een heel diep kosmisch weten. Hij opent met deze boodschap een veld van kennis over het Lichtwezen wat de Mens in zijn diepste wezen in de kern is. Onder alle lagen van opgebouwde egostructuren.
   
  Ik voelde direct dat deze boodschap niet alleen voor zijn moeder en voor mij bestemd was, maar dat er veel meer mensen zijn die er steun kunnen uit kunnen putten. 
  Met toestemming van zijn moeder mag ik zijn verhaal hier delen. Ik voel me dankbaar en gezegend dat deze mooie Ziel mij heeft uitgekozen als vertaler voor zijn boodschap. 

  De Ware Aard van de Mens
  8.
  Dit getal kwam door via S. Het is zijn levensgetal.
  8 wacht niet. Het gaat eigenlijk maar door en door. Zoals het oneindige bewustzijn. Het cyclisch denken en leven. Er is geen begin en geen einde aan het leven. Dood doet Leven doet dood en weer Leven etc…
  Toch is daar steeds de poging om controle te houden over wat je denkt dat einde zou kunnen zijn. Of een begin maken, waar er eigenlijk al begonnen is. Maar je denkt dat ergens aan beginnen pas start wanneer je een begin bedenkt en het uitvoert. Voor jou is er echter al veel in gang gezet voordat het je bewuste geest bereikt. Onbewust pik je de signalen op, en worden er taken uitgevoerd voor jou in de immateriële wereld. Dat valt met het hoofd niet te begrijpen, al wil je dat graag. Wanneer jij op een idee komt, dan is dat al voorbereid in het energetische, in het onzichtbare. Lijntjes zijn al uitgelegd en stappen genomen vóórdat het jouw bewustzijn bereikt.
  Wanneer jij iets “bedenkt” is het meer zo dat het je volle bewustzijn heeft bereikt. Je hebt iets opgepikt wat al aanwezig was en voldragen was. Zodat het door jou verder gemanifesteerd kan worden. Omdat het bij jou past, omdat jij de juiste bent voor deze taak. We werken allemaal samen. Mensen en spirit. Het onzichtbare, energetische en het zichtbare, fysieke. Alles wat ieder levend organisme kan bijdrage aan het Leven, dat wordt door de Bron gestroomlijnd. Alles wat jou te doen staat wordt naar jou toe/door jou heen gekanaliseerd en als het je lukt om je ervoor te openen (het te ontvangen) dan mag je het mee nemen en het in het aardse Leven verder vorm geven. Totdat je het weer doorgeeft…en een ander of ander soort van Leven er verder mee kan gaan. Dit kan gaan over werk, iets persoonlijks wat je deelt met een ander of iets heel groots zoals het op de wereld zetten van een kind.

  Ook het einde van iets waar jij aan bijdraagt hoeft niet door jou bedacht te worden. Er wordt allang in de energie naar een einde toe gewerkt. Maar dat is vaak eerst nog zo fijnstoffelijk dat je het helemaal niet merkt. Vaak zijn mensen onachtzaam en merken ze pas het einde van een periode of een taak aan wanneer het in de energie echt al zo goed als afgerond is. Op Zielsniveau participeer je wel al veel langer aan een eindfase. Met je bewuste geest zet je dan de laatste stapjes, zodat een taak ook daadwerkelijk volbracht, afgerond en onderdeel van een bewust doorleeft proces is. Maar een echt einde bestaat overigens eigenlijk alleen in het einde van een onderdeel van een cyclus, wat eigenlijk geen einde maar een overgang is.

  Mensen hebben een hele belangrijke rol in dit hele creatieproces. Hoewel ze met hun bewuste geest maar een klein stukje bijdragen. Je bent echter zoveel meer dan je bewuste geest….Al is dat kleine stukje bewuste geest juist ook echt heel belangrijk.
  Onderschat niet wat jouw waarde is hierin. Jouw unieke bijdrage in het geheel. Je bent een schakel in iets heel groots, iets heel moois wat er gecreëerd wordt, onder andere door wie jij bent en wat jouw kwaliteiten zijn, als moeder, vader, collega, dochter, zoon, vriend, vriendin etc.
  Te vaak zien we dat zonder onze (de mensen) bijdrage de wereld ook wel door draait. Dat is ook zo. Het Leven blijft altijd door stromen, wie daar dan ook welke bijdrage aan levert. Maar jij als mens hebt iets unieks, wat we in de dierenwereld en de plantenwereld niet hebben. Jij kunt met je bewuste geest iets vormen, iets vervormen, iets conserveren en bewerken. Jij kunt kiezen om nu iets te doen of later. (ook al kan dat een hele uitdaging zijn om dat op een uitgebalanceerde wijze te doen en belandden we meer dan eens in impulsiviteit of juist uitstelgedrag)

  Mensen zijn ontzettend belangrijk op deze Aarde. Nooit is er een vorm van Leven geweest die in staat is te reflecteren op het leven zelf en diens rol daarin. Wij zijn hoeders van deze Aarde. Wij hebben de grote taak meegekregen om te zorgen voor de dieren en de natuur om ons heen. We mogen ons diep verbinden met deze taak.
  Stel je een landheer voor die het land en de bewoners om hem heen aanschouwt. Hij weet exact wie het zijn die er op zijn land wonen en hij realiseert zich dat hij de beschermer is van alles wat leeft. Ook heeft hij de taak om iedereen die woont op “zijn” land in de grootste kracht te zien en te helpen die kracht naar boven te brengen. Hij ziet graag dat alles en iedereen verbonden is in Liefde. Nooit gaat hij achteloos om met de kwaliteiten van het Leven om hem heen. En nooit zal hij het Leven om hem heen kleineren of afwijzen. Omdat hij heel diep weet dat de krachtigste vorm van samen Leven is dat je in alles en iedereen de eigen, unieke krachtbundel kan zien, waardoor het Leven (een prachtige kleurwaaier aan krachten) als geheel één grote lichtbundel op Aarde is….
  De landheer staat stevig in zijn schoenen en voelt zich diep geworteld. Daarom weet het Leven om hem heen hem ook steeds te vinden. Het komt gemakkelijk naar hem toe. De mensen weten wat ze aan hem hebben, want hij is betrouwbaar. Dieren voelen zich veilig bij hem, ze voelen dat er voor hen gezorgd wordt waar dat nodig is. Hij kan voelen en hij kan denken. Hij kan Zijn en hij kan handelen. Hij is alles ineen. Zijn grootse taak is het ervoor zorgen dat het Leven om hem heen weer de ruimte krijgt om op ontspannen wijze te  groeien, bloeien én afsterven/transformeren waar de tijd rijp is.

  Al heel lang is de mens vergeten dat dit een van zijn belangrijkste taken is voor Moeder Aarde. Zijn/haar zorg en aandacht voor de natuur om hem/haar heen. Steeds de ruimte zoekend en biedend om de natuur in haar waarde te laten en te beschermen. We zijn het al heel lang vergeten….we doen vaak juist het tegenovergestelde. Als je jezelf ziet als hoeder van deze mooie Aarde, dan zul je haar Liefde en geborgenheid ook heel gemakkelijk kunnen vinden. Dan voel je niet alleen de natuur om je heen, maar kun je je ook meer verbinden met het gevoel dat ook jij één bent met deze natuur. Jij bent er net zo goed onderdeel van als de bomen in het bos. Je zult jezelf wellicht moeten leren vergeven dat je dit zo lang vergeten was. Maar je bent een heel vitaal en uniek stukje Leven in dit universum. Als je wist wat spirit ziet als ze de Mens in zijn/haar ware Aard ziet, dan zou je al het zelfvertrouwen hebben wat je wenste.
  Vandaag gaven we je een stukje mee van de ware Aard van de Mens. Een uniek wezen, met prachtige, lichtvolle kwaliteiten. In wezen zijn jullie allemaal lichtwezens. Allemaal op een eigen en unieke manier. Allemaal met een eigen universele herkomst. Het is nu jouw kans om je dat steeds weer terug te herinneren.